Tiểu Sử Đại Tá Trang văn Chính

Tiểu Sử Đại Tá Trang văn Chính

(Biography of Colonel Trang van Chinh in Vietnamese language)

Trang văn Chính (28/5/1915 – 20/11/1998)

Sinh quán tại Lạc Thạnh tỉnh Trà Vinh. Mất tại Falls Church Virginia Hoa Kỳ. Đại Tá Trang văn Chính, nguyên là môṭ sỉ quan cao cấp trong Quân Đôị Liên Hiêp̣Pháp, tiền danh của Quân Đôị Quốc Gia Viêṭ Nam và sau này là Quân Lực Viêṭ Nam Côṇ g Hòa. Ông xuất thân Khóa Đỗ Hữu Vị năm 1947 trường Võ Bị Liên Quân Viễn Đông (École Militaire Inter-Armes d’Extreme-Orient), sau này được cải danh lại thành trường Võ Bị Nước Ngọt Cap Saint Jacques, cùng với các đồng môn khác như:

Duc Père 1
Trang văn Chính & Đỗ Cao Trí – Nước Ngọt, 1947
 • Trung Tướng Đỗ Cao Trí, sau tử nạn vì rớt trực thăng tại biên giới Cao Miên-ViêṭNam năm 1971 và được truy thăng Đại Tướng.
 • Thiếu Tướng Nguyễn Xuân Trang, Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh.
 • Chuẩn Tướng Phạm Đăng Lân, Chỉ Huy Trưởng Công Binh.
 • Đại Tá Kim Khanh sau là Thượng Nghị Sĩ nền Đê ̣ Nhị Côṇ g Hòa.
 • Đại Tá Trần Vĩnh Đắt, Tổng Giám Đốc Bảo An Dân Vê.̣
 • Đại Tá Fernand Bùi Quang Định, Tư Lêṇ h Sư Đoàn 13 Khinh Chiến.
 • Thiếu Úy Huỳnh Bá Xuân, sĩ quan tùy viên cho Đại Tướng de Lattre de Tassigny được chính phủ Pháp ghi nhâṇ mất tích trong trâṇ Điêṇ Biên Phủ.

Suốt thời gian phục vụ trong Quân Đôi, Đại Tá Trang văn Chính đa phần đảm trách các chức vụ về Tham Mưu và Tình Báo. Sau khi tốt nghiêp̣ với cấp bâc̣ Thiêụ Úy ông được theo học khóa Bổ Túc Bô ̣ Binh tại trường Võ Bị Saint Cyr Coetquidant ở Pháp. Sau đó thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 1 Viêṭ Nam tức Tiểu Đoàn Ngựa Bay với chức vụ Sĩ quan Quân Báo, do Đại Úy Lê Liên làm Tiểu Đoàn Trưởng.

Trong môṭ cuôc̣ hành quân tảo trừ Viêṭ Minh tại vùng Đồng Tháp Mười năm 1949, Ông bị thương và được vinh thăng đăc̣ cách Trung Úy tại măṭ trâṇ.

Đầu năm 1951 cũng trong môṭ cuôc̣ hành quân ở Cà Mau, Ông lại bị trọng thương vì đạn súng cối của địch nên được đăc̣ cách vinh thăng lên Đại Úy trước măṭ trâṇ. Sau đó Hôị Đồng Miễn Dịch cho giải ngũ với thương tích tàn phế 35%. Nhưng Ông xin ở lại phục vụ Quân Đôị và được Đức Quốc Trưởng Bảo Đại ân thưởng Đê ̣ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương và Anh Dũng Bôị Tinh với nhành Dương Liễu tại tỉnh Bạc Liêu.

Tháng 5 năm 1952, Bô ̣ Tổng Tham Mưu được chính phủ Pháp chuyển giao lại cho chính phủ Viêṭ Nam và Quân Đôị Quốc Gia Viêṭ Nam đã chính thức được thành hình, Tổng Tham Mưu Trưởng đầu tiên là Thiếu Tướng Nguyễn văn Hinh. Và Đại Úy Trang văn Chính cũng là vị sĩ quan người Viêṭ đầu tiên nắm chức vụ Trưởng phòng Nhì.

Năm 1953 được vinh thăng Thiếu Tá và được chỉ định tham dự toán quan sát ngưng bắn tại Triều Tiên trong khuôn khổ các quốc gia Liên hiêp̣ Pháp.

Đầu năm 1954 trường Quân Báo Cây Mai được thành lâp̣ , Ông được chỉ định làm Chỉ Huy Trưởng.

Tháng 7 năm 1954 ở Trung Giá Bắc Viêṭ , hôị nghị ngưng bắn và trao đổi tù binh với Viêṭ Minh được thành lâp̣ , về phía Viêṭ Minh do tân Thiếu Tướng Văn Tiến Dũng đại diêṇ. Và Trung Tá Trang văn Chính làm trưởng phái đoàn Quân Đôị Quốc Gia đến tham dự do sự chỉ định của Quốc Trưởng Bảo Đại, phía Liên Hiêp̣ Pháp do Đại Tá Henri Lennuyeux hướng dẫn. Sau đó Ông được gửi đi học Khóa 16 Tham Mưu tại trường Ecole d’Etat Major de Paris cùng những đồng môn như:

Duc Père 2
Duyệt binh ngày Quốc Khánh, 26-10-1956
 • Trung Tá Trần Thanh Phong (tử nạn máy bay năm 1972 tại Quân Đoàn 2 và được truy thăng Trung Tướng).
 • Trung Tá Nguyễn văn Chuân, về sau là Thiếu Tướng, Thượng Nghị Sĩ của nền Đê ̣Nhị Côṇ g Hòa.

Năm 1956, Trung Tá Trang văn Chính được thuyên chuyển lên cao nguyên Hoàng Triều Cương Thổ với chức vụ Tham Mưu Trưởng Đê ̣ Tứ Quân Khu (sau này là Quân Đoàn 2). Năm 1957 bàn giao chức vụ lại cho Trung Tá Nguyễn văn Mạnh, sau này là Trung Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, để đi thụ huấn Khóa 6 Chỉ Huy ở trường Đại Học Quân Sự Đà Lạt. Năm 1957 giữ chức vụ Quân Trấn Trưởng Đà Nẵng kiêm Tổng Thanh Tra Sư Đoàn 1 Dã Chiến tức Sư Đoàn 1 Bô ̣ Binh sau này.

Duc Père 3
Hoàng Triều Cương Thổ, 1957

Năm 1961 biêṭ phái sang Bô ̣ Xây Dựng Nông Thôn để hoàn tất chương trình diêṭ trừ sốt rét cùng Thiếu Tướng Benoit Trần Tử Oai.

Năm 1962 được bổ nhiêṃ chức vụ Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyêṇ Nhân Trí Dũng trong Quốc sách Ấp chiến lược của cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu.

Sau cuôc̣ đảo chánh tháng 11 năm 1963, Đại Tá Trang văn Chính giữ chức vụ Chỉ Huy Trưởng Bảo An Dân Vê ̣ Vùng 1 Chiến Thuâṭ do đề cử của Trung Tướng Dương văn Minh Chủ Tịch Hôị Đồng Quân Nhân Cách Mạng, sau này là vị Tổng Thống cuối cùng của VNCH.

Sau cuộc chỉnh lý tháng 1 năm 1964 do Trung Tướng Nguyễn Khánḥ̣ (sau này là Đ̣ại Tướng Quốc Trưởng), Đại Tá Trang văn Chính đ̣ ược đề cử chức vụ Phó Đô Trưởng Nôị An và kiêm nhiêṃ Giám Đốc Nha Cảnh Sát Đô thành Saigon-Cholon.

Năm 1965 được Thủ Tướng Trần văn Hương đề cử làm Giám Đốc Nha An Ninh Quân Đôị thay thế cho Trung Tướng Linh Quang Viên.

Duc Père 5
Nghênh đón Thủ Tướng Trần văn Hương, 1965

Năm 1966 bàn giao Nha An Ninh Quân Đôị nay là Cục An Ninh lại cho Trung Tá Nguyễn Ngọc Loan (sau này là Thiếu Tướng) để về giữ chức Tổng Cục Phó Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị tân lâp̣.

Năm 1972 Ông được bổ nhiêṃ vào chức vụ Phó Tổng Trấn Saigon-Gia Định nhưng Thủ Tướng Trần Thiêṇ Khiêm đổi sắc lêṇ h cho Ông giải ngũ vì lý do quá hạn tuổi và biêṭ phái sang Tổng Nha Điêṇ Lực Viêṭ Nam với chức vụ phụ tá đăc̣ biêṭ đăc̣ trách an ninh lãnh thổ cho đến ngày mất nước.

Duc Père 4
Duyệt hàng quân danh dự,  Biệt Khu Thủ Đô, 1972

Đại Tá Trang văn Chính đã được tưởng thưởng môṭ số Huân chương và Huy Chương cao quý nhất của VNCH và Ngoại Quốc gồm có:

 • Bảo Quốc Huân Chương Đê ̣ Tam Đẳng.
 • Chương Mỹ Bôị Tinh Đê ̣ Nhất Đẳng.
 • Lục Quân Huân Chương Đê ̣ Nhị Đẳng.
 • Anh Dũng Bôị Tinh (2 nhành Dương Liễu và 4 Sao Vàng).
 • Chiến Thương Bôị Tinh (2 Sao Đỏ) và rất nhiều huy chương Quân, Dân sự khác.
 • Đê ̣ Ngũ Đẳng Bắc Đẩu Bôị Tinh (̣ Chevalier de la Legion d’Honneur – Guerre – và Croix de Guerre T.O.E Theatres d’Operations Exterieures) với 2 nhành Dương Liễu và 2 Sao Vàng cùng 2 Sao Bạc do Tổng Thống Côṇ g Hòa Pháp Vincent Auriol tưởng thưởng năm 1953.
 • Vân Huy Huân Chương (Order of the Cloud and Banner with Cravat) năm 1965 do Tổng Thống Trung Hoa Quốc Gia Chang Kai Shek tưởng thưởng.
 • The Chungmu Cordon (Third Class) năm 1966 do Tổng Thống Đại Hàn Park Chung Hee tưởng thưởng.
Advertisements